Usluge visinskih radova

Inovativan pristup građevinskim radovima na visini, koji se može primeniti u svim sektorima industrije sa otežanim pristupom radnim površinama

N
Visinski radovi sa industrijskog užeta
N
Viseća radna platforma
N
Sanacioni radovi
N
Završni zanatski i sanacioni radovi
N
Visinski radovi sa industrijskog užeta
N
Viseća radna platforma
N
Sanacioni radovi
N
Završni zanatski i sanacioni radovi

Visinski radovi sa industrijskog užeta

Visinski radovi sa industrijskog užeta pružaju inovativan pristup građevinskim radovima na visini, koji se može primeniti u svim sektorima industrije sa otežanim pristupom radnim površinama.

Tehnika izvođenja visinskih radova sa industrijskog užeta je bezbedna i vrlo ekonomična za izvođenje širokog raspona građevinskih i arhitektonskih zadataka, kao što su snimanja i procena oštećenja objekata, hidroizolacija, sanacija i farbanje silosa, peskarenje i antikorozivna zaštita konstrukcija, uklanjanje opasnih delova sa fasada, molerski radovi, održavanje staklenih površina, postavljanje zaštitne opreme, montaža i demontaža konstrukcija na visini, itd.

Radovi sa industrijskog užeta predstavljaju ekonomičnu i efikasnu alternativu tradicionalnim metodama radova na visini, poput rada sa skele ili električnih sistema dizalica. Radovi sa industrijskog užeta zahtevaju minimalan radni prostor, koji obuhvata postavljanje sidrišta, kao polazne tačke izvršenja radova, glavno i pomoćno uže i izvršioca radova. Sidrište može biti formirano na već postojećim uslužnim delovima krovne konstrukcije, a u slučaju nepostojanja pomenutih konstrukcija postavljaju se posebno atestirani ankeri za rad na visini, koji ne oštećuju krovne konstrukcije. Oprema za izvodjenje radova sa industrijskog užeta omogućava znatno bezbedniji rad na visini od upotrebe skele i dizalice, kako po samog visinskog radnika tako i po okolinu.

U svetu su visinski radovi sa industrijskog užeta postali uobičajena i neophodna građevinska delatnost, koja nudi brzo, efikasano, bezbedno, ekonimično i često jedino rešenje za radove na teško pristupačnim radnim površinama.

Pozovite nas:

+381 21 232 07 20

Viseća radna platforma

Za rad na visini naša kompanija primenjuje viseću radnu platformu. Ekonomično rešenje sa kojim se izbegava skupa montaža skele za pristup fasadama i zidovima (ravnim, lučnim ili na ugaonim delovima), bez obzira na visinu zgrade.

viseće radne platforme su primeljive za:

 • pranje fasade
 • pranje stakala
 • sanaciju dimnjaka
 • sanaciju industrijskih postrojenja
 • sanaciju silosa
 • održavanje vetroparkova – vetrenjača
 • sanaciju brana
 • sanaciju stubova mostova
 • sanaciju vodotornjeva

Firma „Pro Industry“ poseduje viseću radnu platformu Sky Climber, čija je konstrukcija modularna za brzu i jednostavnu montažu, a ujedno čvrsta i lagana. Time je omogućeno da se i koristan teret u samoj platformi poveća, tj. količina materijala koja se koristi u radu.

Transport platforme je brz i efikasan, upravo zbog modularne konstrucije koja može da se prevozi u gradskim sredinama, klasičnim putevima ali i do udaljenih antenskih stubova i žičara.

Pozovite nas:

+381 21 232 07 20

viseće radne platforme su primeljive za:

 • pranje fasade
 • pranje stakala
 • sanaciju dimnjaka
 • sanaciju industrijskih postrojenja
 • sanaciju silosa
 • održavanje vetroparkova – vetrenjača
 • sanaciju brana
 • sanaciju stubova mostova
 • sanaciju vodotornjeva

Firma „Pro Industry“ poseduje viseću radnu platformu Sky Climber, čija je konstrukcija modularna za brzu i jednostavnu montažu, a ujedno čvrsta i lagana. Time je omogućeno da se i koristan teret u samoj platformi poveća, tj. količina materijala koja se koristi u radu.

Transport platforme je brz i efikasan, upravo zbog modularne konstrucije koja može da se prevozi u gradskim sredinama, klasičnim putevima ali i do udaljenih antenskih stubova i žičara.

Pozovite nas:

+381 21 232 07 20

Viseća radna platforma

Za rad na visini naša kompanija primenjuje viseću radnu platformu. Ekonomično rešenje sa kojim se izbegava skupa montaža skele za pristup fasadama i zidovima (ravnim, lučnim ili na ugaonim delovima), bez obzira na visinu zgrade.

Sanacioni radovi

U proteklih nekoliko godina zbog naglih temperaturnih promena u toku zimskih meseci , velika količina snega na krovovima i naglo otopljavanje, doveli su do slikovitog prikaza svih nedostataka, koja je jedna zgrada pretrpela u toku izgradnje ili neodržavanjem tokom dužeg niza godina.

„Pro Industry“ se bavi sanacijom kosih krovova i fasada na stambenim i poslovnim objektima. Obilaskom objekata, videli smo kakvu štetu objekti mogu pretrpeti zbog nestručne gradnje; sve od procurivanja, pojave vlage, otpadanja maltera, podizanja parketa, otpadanje fasade, pucanja hidroizolacije na terasama i krovovima, pucanja keramičkih pločica i slivnika, nestručno postavljenih uvodnih limova i nedostatak elemenata krovne konstrukcije, nedostataka parootparivača , itd.

Naša firma ima višegodišnje iskustvo u rešavanju ovih problema, uz adekvatnu podršku stručnjaka za građevinske materijale koje koristimo pri sanaciji.

Građevinski materijali koji najčešće koristimo:

 • Sika
 • Rofix
 • Kema
 • Henkel
 • Isomat
 • TPH
 • Wurth

Usluge koje vršimo:

 1. sanacija krovnih opšiva (okapnice, lajsne, uvale, dimnjačke kape, ventilacioni završeci…)
 2. sanacija krovnog pokrivača i dela krovne konstrukcije (crep, tegola, lim, ondulin ploče, letve, kontraletve, patootparivači, malterisanje dimnjaka,..)
 3. sanacija spojnih elemenata na krovu, između istih ili različitih materijala, sa poliuretanskim gitovima, silikonima, epoksidnim lepkovima, bitumenskim trakama, ….
 4. sanacija završnih fasadnih slojeva i fasadne boje
 5. sanacija fasadne limarije (okapnice, dilatacioni limovi) i elemenata kišne kanalizacije (slivnika, oluka, kolena, kolektora)
 6. sanacija spojeva na fasadi i oko prozora
 7. sanacija i zamena dihtung guma
 8. sanacija fasada od opeke, betona, „demit“
 9. sanacija alubond-a
 10. sanacija strukturalnih fasada

Pozovite nas:

+381 21 232 07 20

Završni zanatski i sanacioni radovi

„Pro Industry“ je od svog početka vezan za građevinsko završno-zanatske i sanacione radove, izvodeći ih tehnikom industrijskog alpinizma, tj. radovima na visini pomoću industrijskog užeta.

Tu oblast već dugi niz godina usavršavamo i unapređujemo, prateći svetske trendove u izvedbi i korišćenju novih materijala, kako bi kvalitet izvedenih radova ispunio najstrožije standarde.

Radove koje izvodimo, možemo da podelimo na:

 • sanacije armiranobetonskih elemenata i objekata (industrijski kompleksi, silosi, mostovi,…)
 • strukturna ojačanja
 • reprofilacija elemenata
 • sanacija prslina, pukotina i gnezda (injektiranjem, reparaturnim
 • malterima,…)
  uklanjanje opasnih delova konstrukcija
 • sanacija čeličnih elemenata i objekata (mostovi, silosi, rezervoari, konstrukcije,..)
  struganje i čišćenje mašinom pod visokim pritiskom
 • peskarenje
 • antikorizivna zaštita elemenata
 • protipožarna zaštita konstrukcije
 • farbanje konstrukcija
 • zavarivanje
 • ispitivanje konstrukcija
 • malterisanje fasadnih površina
 • obijanje potklobučenih površina
 • čišćenje površina i fugni
 • nanošenje SN veze i špric maltera
 • malterisanje površina sa reparaturnim ili malterima za spoljnu upotrebu
 • formiranje ivica, izrada špaletni i podziđivanja
 • termoizolacija fasade (sprečavanje pojave buđi i eliminisanje „hladnih mostova“)
  čišćenje površine
 • postavka termoizolacije zahtevane debljine (stiropor, stirodur, kamena vuna)
 • gletovanje sa dva sloja lepka za fasade u koji se umeće ojačanje u vidu mrežice
  nanošenje završnog fasadnog maltera ili farbanje sa fasadnom bojom
 • molersko – farbarski radovi – spolja i iznutra (sa najkvalitetnijim bojama na tržištu, koje garantuju postojanost fasade tj sprečeno je izbleđivanje)
 • farbanje industrijskih objekata i silosa – fasade i konstruktivni elementi
 • farbanje stambenih objekata i hala
 • farbanje i sanacija crkvi
 • farbanje mostovskih konstrukcija
 • farbanje drvenih elemenata na fasadi i ispod krovova
 • zamena stakala staklenoj fasadi, krovu i svetlarnicima (piramide, kupole, ….)
 • limarski radovi – izrada novih, sanacija ili zamena postojećim elemenata od pocinkovanog, plastificiranog ili bakarnog lima
 • izrada i montaža vertikalnih i
 • horizontalnih oluka
 • izrada i montaža, okapnica, dilatacionih limova, kolektora, i kolena
 • izrada i montaža ventilacionih kanala
 • izrada i montaža profilisanih limova
 • bravarski radovi
 • montaža čeličnih elemenata (cevi, nosači, elementi konstrukcije,….)
 • sečenje, brušenje i zavarivanje

Pozovite nas:

+381 21 232 07 20

Tu oblast već dugi niz godina usavršavamo i unapređujemo, prateći svetske trendove u izvedbi i korišćenju novih materijala, kako bi kvalitet izvedenih radova ispunio najstrožije standarde.

Radove koje izvodimo, možemo da podelimo na:

 • sanacije armiranobetonskih elemenata i objekata (industrijski kompleksi, silosi, mostovi,…)
 • strukturna ojačanja
 • reprofilacija elemenata
 • sanacija prslina, pukotina i gnezda (injektiranjem, reparaturnim
 • malterima,…)
  uklanjanje opasnih delova konstrukcija
 • sanacija čeličnih elemenata i objekata (mostovi, silosi, rezervoari, konstrukcije,..)
  struganje i čišćenje mašinom pod visokim pritiskom
 • peskarenje
 • antikorizivna zaštita elemenata
 • protipožarna zaštita konstrukcije
 • farbanje konstrukcija
 • zavarivanje
 • ispitivanje konstrukcija
 • malterisanje fasadnih površina
 • obijanje potklobučenih površina
 • čišćenje površina i fugni
 • nanošenje SN veze i špric maltera
 • malterisanje površina sa reparaturnim ili malterima za spoljnu upotrebu
 • formiranje ivica, izrada špaletni i podziđivanja
 • termoizolacija fasade (sprečavanje pojave buđi i eliminisanje „hladnih mostova“)
  čišćenje površine
 • postavka termoizolacije zahtevane debljine (stiropor, stirodur, kamena vuna)
 • gletovanje sa dva sloja lepka za fasade u koji se umeće ojačanje u vidu mrežice
  nanošenje završnog fasadnog maltera ili farbanje sa fasadnom bojom
 • molersko – farbarski radovi – spolja i iznutra (sa najkvalitetnijim bojama na tržištu, koje garantuju postojanost fasade tj sprečeno je izbleđivanje)
 • farbanje industrijskih objekata i silosa – fasade i konstruktivni elementi
 • farbanje stambenih objekata i hala
 • farbanje i sanacija crkvi
 • farbanje mostovskih konstrukcija
 • farbanje drvenih elemenata na fasadi i ispod krovova
 • zamena stakala staklenoj fasadi, krovu i svetlarnicima (piramide, kupole, ….)
 • limarski radovi – izrada novih, sanacija ili zamena postojećim elemenata od pocinkovanog, plastificiranog ili bakarnog lima
 • izrada i montaža vertikalnih i
 • horizontalnih oluka
 • izrada i montaža, okapnica, dilatacionih limova, kolektora, i kolena
 • izrada i montaža ventilacionih kanala
 • izrada i montaža profilisanih limova
 • bravarski radovi
 • montaža čeličnih elemenata (cevi, nosači, elementi konstrukcije,….)
 • sečenje, brušenje i zavarivanje

Pozovite nas:

+381 21 232 07 20

Završni zanatski i sanacioni radovi

„Pro Industry“ je od svog početka vezan za građevinsko završno-zanatske i sanacione radove, izvodeći ih tehnikom industrijskog alpinizma, tj. radovima na visini pomoću industrijskog užeta.