Podvodni i hidrotehnički radovi

N
Usluge
N
Podvodni i hidrotehnički radovi
N
Podvodno zavarivanje i rezanje
N
Inspekcijsko snimanje i sanacija stubova mostova
N
Izmuljavanje jezera i rečnih korita
N
Galerija slika
N
Usluge
N
Podvodni i hidrotehnički radovi
N
Podvodno zavarivanje i rezanje
N
Inspekcijsko snimanje i sanacija stubova mostova
N
Izmuljavanje jezera i rečnih korita
N
Galerija slika

Usluge podvodnih i hidrotehničkih radova na hidrograđevinskim objektima (crpne stanice, hidroelektrane, toplane, termoelektrane, brane, prevodnice, ustave, objekti pod vodom, nad vodom i uz vodu):

Snimanja stanja objekata

 • Sistem podvodne televizije sa audio i video zapisom CCTV
 • podvodna fotografija i video snimanje
 • ROV snimanje do 100m dubine i 300m distance sa daljinski upravljanim vozilom-robotom

Hidrografska i geodetska podvodna i nadvodna snimanja

 • GPS pozicioniranje
 • Sonar
 • Ehosonder
 • Batimetrija
 • 3D model terena (dna reke, jezera ili mora)
 • Elektronska tahimetrija
 • Topografija

Metalne konstrukcije

 • radovi gradnje i sanacije
 • podvodno zavarivanje metalnih konstrukcija
 • podvodno sečenje metalnih konstrukcija
 • podvodna antikorozivna zaštita sa LECO materijalima
 • podvodna sanacija SINIT materijalima
 • zamena anoda
 • zamena sanacija i reparacija katodne zaštite
 • merenje potencijala katodne zaštite

Betonske konstrukcije

 • izgradnja marina, luka, lučica, lukobrana, pontona i molova za privez brodova i jahti
 • schmidt hammer-procena kvaliteta površine betonske konstrukcije pod vodom
 • uzimanje uzoraka betona na karakterističnim pozicijama-vadjenje kernova, sa davanjem ocene od strane sertifikovanog pravnog subjekta
 • podvodna sanacija SINIT materijalima
 • podvodno šalovanje, armiranje i betoniranje
 • podvodno bušenje u betonu i armiranom betonu
 • podvodna ugradnja ankera
 • podvodno betoniranje
 • sidrenje plutajućih platformi
 • Polaganje i sanacija podmorskih ispusta, svih vrsta cevovoda i kablova

Podvodna čišćenja

 • čišćenje nanosa air-lift pumpama, venturi pumpama kao i hidrauličnim muljnim pumpama
 • Izgradnja i sanacija luka, lukobrana, marina i pristaništa

Podvodni servis i snimanje stanja brodova

 • snimanje stanja trupa broda i elise
 • čišćenje trupa broda i elise
 • menjanje anoda, kontrola i reparacija

Naš tim ronilaca izvodi radove u zatvorenom u otvorenom prostoru koji je:

 • potpuno potopljen
 • delimično potopljen
 • otpadne vode ili hazardni ambijent
 • Snimanje stanja horizontalnih drenova na bunarima za vodosnabedanje tipa Ranney / Preussag

Podvodni i hidrotehnički radovi

„PRO INDUSTY“ d.o.o. je firma koja je specijalizovana za izvodjenje podvodnih, hidrotehnickih i hidrograđevinskih radova, sa ciljem pružanja i razvijanja profesionalnih ronilačkih usluga.
Kod ovakvih radova posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti ronioca. Treba voditi računa o sprečavanju udara električne energije, sprečavanju mogućnosti eksplozije, spiečavanju opekotina i smanjenju uticaja zračenja prilikom zavarivanja. Ronioc mora biti opremljen adekvatnom zaštitnom opremom (posebne rukavice, zaštitno staklo itd.).
Podvodno rezanje može se vršiti hidrauličnim i pneumatskim alatima uz upotrebu gorivih gasova. Jedan od načina podvodnog rezanja je pomoću oprema za podvodno rezanje ultratermičkim (5000°C) elektrodama, pomoću baklje za podvodno rezanje (Broco BR-22), ili opremom za rezanje (propan- butan sa kiseonikom) koja uključuje poseban gorionik, redukcione ventile, suve nepovratne ventile i sigurnosne ventile za kiseonik i propan- butan, gasne šapnice raznih veličina, opremu za održavanje i dvostruka creva.

Podvodno zavarivanje podrazumeva spajanje metala. Najčešće se koristi za spajanje metalnih konstrukcija, saniranjem štete na brodovima, sanaciji cevovoda, itd. Kod podvodnog zavarivanja oprema je slična ili ista kao kod podvodnom rezanja. Oprema koja se korist za zavarivanje može se koristiti i za podvodno rezanje, s tim što se kod podvodnog zavarivanje koriste elektrode namenjene za podvodno zavarivanje i baklja za podvodno zavarivanje (Broco BR-21).

Pozovite nas:

+381 21 232 07 20

Podvodno zavarivanje i rezanje

U hidrograđevinskim i podvodnim radovima javlja se između ostalog i potreba za podvodnim rezanjem ili zavarivanjem metalnih delova. Takve vrste poslova u principu izvode stručno obučeni i kvalifikovani iskusni ronioci. 

Kod ovakvih radova posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti ronioca. Treba voditi računa o sprečavanju udara električne energije, sprečavanju mogućnosti eksplozije, spiečavanju opekotina i smanjenju uticaja zračenja prilikom zavarivanja. Ronioc mora biti opremljen adekvatnom zaštitnom opremom (posebne rukavice, zaštitno staklo itd.).

Podvodno rezanje može se vršiti hidrauličnim i pneumatskim alatima uz upotrebu gorivih gasova. Jedan od načina podvodnog rezanja je pomoću oprema za podvodno rezanje ultratermičkim (5000°C) elektrodama, pomoću baklje za podvodno rezanje (Broco BR-22), ili opremom za rezanje (propan- butan sa kiseonikom) koja uključuje poseban gorionik, redukcione ventile, suve nepovratne ventile i sigurnosne ventile za kiseonik i propan- butan, gasne šapnice raznih veličina, opremu za održavanje i dvostruka creva.

Podvodno zavarivanje podrazumeva spajanje metala. Najčešće se koristi za spajanje metalnih konstrukcija, saniranjem štete na brodovima, sanaciji cevovoda, itd. Kod podvodnog zavarivanja oprema je slična ili ista kao kod podvodnom rezanja. Oprema koja se korist za zavarivanje može se koristiti i za podvodno rezanje, s tim što se kod podvodnog zavarivanje koriste elektrode namenjene za podvodno zavarivanje i baklja za podvodno zavarivanje (Broco BR-21).

Pozovite nas:

+381 21 232 07 20

Kod ovakvih radova posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti ronioca. Treba voditi računa o sprečavanju udara električne energije, sprečavanju mogućnosti eksplozije, spiečavanju opekotina i smanjenju uticaja zračenja prilikom zavarivanja. Ronioc mora biti opremljen adekvatnom zaštitnom opremom (posebne rukavice, zaštitno staklo itd.).

 Podvodno rezanje može se vršiti hidrauličnim i pneumatskim alatima uz upotrebu gorivih gasova. Jedan od načina podvodnog rezanja je pomoću oprema za podvodno rezanje ultratermičkim (5000°C) elektrodama, pomoću baklje za podvodno rezanje (Broco BR-22), ili opremom za rezanje (propan- butan sa kiseonikom) koja uključuje poseban gorionik, redukcione ventile, suve nepovratne ventile i sigurnosne ventile za kiseonik i propan- butan, gasne šapnice raznih veličina, opremu za održavanje i dvostruka creva.

Podvodno zavarivanje podrazumeva spajanje metala. Najčešće se koristi za spajanje metalnih konstrukcija, saniranjem štete na brodovima, sanaciji cevovoda, itd. Kod podvodnog zavarivanja oprema je slična ili ista kao kod podvodnom rezanja. Oprema koja se korist za zavarivanje može se koristiti i za podvodno rezanje, s tim što se kod podvodnog zavarivanje koriste elektrode namenjene za podvodno zavarivanje i baklja za podvodno zavarivanje (Broco BR-21).

Pozovite nas:

+381 21 232 07 20

Podvodno zavarivanje i rezanje

U hidrograđevinskim i podvodnim radovima javlja se između ostalog i potreba za podvodnim rezanjem ili zavarivanjem metalnih delova. Takve vrste poslova u principu izvode stručno obučeni i kvalifikovani iskusni ronioci. 

Inspekcijsko snimanje i sanacija stubova mostova

Mostovi na rekama su najstarija i izvorna kategorija mostova. Uprkos svim prednostima, reke su uvek bile velika prepreka u slobodnom kretanju ljudi i dobara.
Za razliku od drugih stubova, rečni stubovi su izloženi i silama vodenog toka, uz abrazivno, erozivno i hemijsko dejstvo, kao i udaru leda i udaru brodova. Sva ova dejstva bitno utiču na dimenzije, masu i oblik rečnih stubova. Konstruisanje, oblikovanje i gradnja rečnih stubova usklađuje se sa režimom izmene nivoa vode.

Sektor za podvodne radove firme PRO INDUSTRY d.o.o. je uspešno izvršio sanacije nekoliko mostova (rečnih stubova). Prilikom sanacije i reparacije rečnih stubova izvršeno je inspekcijsko snimanje stanja stubova mosta, uklanjanje biomase (algi i naslaga), obijanje hidrauličnim pikamerom oštećenih mesta zaštitnog sloja betona i lošeg betona, bušenje rupa hidrauličnim alatima, montaža ankera i oplate, dihtovanje oplate, podvodno betoniranje i demontaža metalne oplate.

Pozovite nas:

+381 21 232 07 20

Izmuljavanje jezera i rečnih korita

Područje delovanja firme „PRO INDUSTY“ d.o.o. obuhvata i sledeće usluge:

 • izmuljavanje ribnjaka,
 • izmuljavanje vodozahvata,
 • iskop peska iz reka i jezera,
 • gradnja odbrambenih nasipa (transport cevima direktno u nasip).

  Pozovite nas:

  +381 21 232 07 20

  Područje delovanja firme „PRO INDUSTY“ d.o.o. obuhvata i sledeće usluge:

  • izmuljavanje ribnjaka,
  • izmuljavanje vodozahvata,
  • iskop peska iz reka i jezera,
  • gradnja odbrambenih nasipa (transport cevima direktno u nasip).

  Pozovite nas:

  +381 21 232 07 20

  Izmuljavanje jezera i rečnih korita